Att köpa processutrustning och andra anläggningar kostnadseffektivt

Kan man köpa processutrusning och andra anläggningar mer kostnadseffektivt? Ja, säger advokaterna Christian Hybbinette och Fredrik Sandström från advokatfirman Kahn Pedersen som under det här webbinariet pratar om hur valet av upphandlingsform (till exempel funktionsansvar, respektive specifikationsansvar, val av standardavtal, uppdelning av projektet i olika delar, etcetera) påverkar både pris och konkurrens samt hur ett alternativt upphandlingsförfarande skulle kunna genomföras.

processutrutning energibranschen
Foto: Mostphotos

Att investera i ny- eller ombyggnation av industriella anläggningar är både tidskrävande och kostsamt. Oftast är det den nya eller uppgraderade processutrustningen som står i fokus för verksamhetens behov, även om utrustningen ska installeras i en befintlig anläggning som en helhet. Det är med andra ord själva pannan, el- och värmeproduktionen eller vattenreningen med tillhörande styrsystem med mera som är det centrala för affären, inte de byggnader som utrustningen ska stå i.

Trots detta hanteras majoriteten av dessa affärer inte utifrån affärens kärna, utan snarare baserat på kringliggande delar såsom byggnader, markarbeten, el och VVS. Stora som små investeringar i nya eller uppgraderade anläggningar köps därför ofta som utförandeentreprenad enligt AB 04 eller som totalentreprenad enligt ABT 06. Dessa standardavtal är dock inte avsedda att användas för köp av processutrustning, och leverantörer av processutrustning är därför ofta obekväma med att ingå avtal med dessa förutsättningar. Detta kan begränsa konkurrensen i upphandlingarna och göra att leverantörerna lägger på en avsevärd riskpremie, om de ens lämnar anbud.

Leverantörens riskpremie vid användande av ABT 06 istället för något av industrins standardavtal kan ofta vara betydande, ibland så hög som 40–50 procent. Anpassade avtalsvillkor kan istället bidra till en ökad konkurrens och en riskfördelning som är lämpligare för affärens särdrag.   

Under denna halvdag pratar advokaterna Christian Hybbinette och Fredrik Sandström från advokatfirman Kahn Pedersen om hur valet av upphandlingsform (exempelvis funktionsansvar, respektive specifikationsansvar, val av standardavtal, uppdelning av projektet i olika delar, etcetera) påverkar både pris och konkurrens samt hur ett alternativt upphandlingsförfarande kan se ut.

Utbildningen genomförs som ett webbinarium som varvar teoretiska inslag med praktiska exempel och praktikfall. Det finns även utrymme att ställa frågor via chatt.

Tid och plats: Anslut i Zoom 27 okt. kl. 09.00-12.00

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se