Bandvagn Snö

Utbildningen för dig som har genomgått Bandvagn Grund och har förarbevis, nu är det dags för nästa utmaning – Bandvagn Snö.

framförande av bandvagn i snötäckt terräng

OBS! Till er som har avtal med Svenska kraftnät avseende hyra av bandvagnar
Under 2019 kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda någon utbildning i bandvagn då vi inte har någon utbildningsplats att vara på. Detta mot bakgrund att Försvarsmakten som tillhandahåller övningsfält dels prioriterat egen verksamhet samt förändrat regelverket gällande vilken personal som får tillträde till övningsfälten.

Vi tillsammans med Svenska kraftnät arbetar nu för att tillsammans med Försvarsmakten hitta en lösning på detta så vi får tillgång till övningsfält och till 2020 åter kan erbjuda bandvagnsutbildning.

När det gäller förare som gått grundutbildningen och inte gått snöutbildningen kommer Svenska kraftnät att utfärda tillfälliga förarbevis till dem där förarbeviset går ut 2019. Se brev från Svenska kraftnät.

Bandvagnens styrka är kapaciteten att ta sig fram under extrema väderförhållanden, inte sällan är snö med i bilden. Under dessa utbildningsdagar får du praktiskt terrängträning i snö. Du får även teoretiska kunskaper kring regelverket för snökörning.

Din bokning är en ansökan till plats på utbildningen. Är öppet tillfälle fullbokat - var god boka "Nästa utbildningstillfälle".

Kontakt

Martina Hultqvist

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Helena Larsson

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum