Branschens allmänna avtalsvillkor – EL och NÄT - digital utbildning

Ta chansen, på utbildningen Branschens allmänna avtalsvillkor - EL och NÄT, att lära dig mer om elbranschens allmänna avtalsvillkor för både el och nät.

allmänna avtalsvillkorer el och nät

Fokus ligger på en grundläggande genomgång av villkoren men eftersom de nyligen genomgått en mindre revidering lyfter vi också fram de ändringar som skett. Målet är att du sedan ska kunna omsätta dina nya kunskaper i praktiskt arbete.

Under dagen går Energiföretagen Sveriges jurister även igenom kommentarerna till de allmänna avtalsvillkoren som både ger information om resonemanget när man tog fram villkoren och exempel på tillämpning.

Du får också en kort utblick över kommande förändringar som kan komma att få inverkan på de allmänna avtalsvillkoren; arbetet med en kontakt för kunden, nordisk slutkundsmarknad och utvecklingen mot ökat konsumentskydd.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se