Branschens allmänna avtalsvillkor - EL och NÄT

Ta chansen, på utbildningen Branschens allmänna avtalsvillkor - EL och NÄT, att lära dig mer om elbranschens allmänna avtalsvillkor för både el och nät. Energiföretagens jurister lägger fokus på en grundläggande genomgång av villkoren. Målet är att du sedan ska kunna omsätta dina nya kunskaper i praktiskt arbete.

Foto: Mimmi Mattsson och Madbit /Mostphotos

Vi återkommer med datum för 2023.

Hela dagen ägnas åt elbranschens allmänna avtalsvillkor.

Elvillkoren, EL 2012 K respektive N
Nätvillkoren, NÄT 2012 K och N

Du får också en kort utblick över förändringar som kommer att få inverkan på de allmänna avtalsvillkoren, till exempel genomförandet i Sverige av EU:s så kallade Ren energipaket, som bland annat innebär ett utökat kundskydd för näringsidkare.

Föreläsning i stor grupp varvas med gruppdiskussioner för att möjliggöra dialog utifrån företagens vardag. Målet är att du som deltagarna efter dagen ska ha kännedom om de allmänna avtalsvillkoren och hur dessa ska tillämpas praktiskt.

I utbildningsmaterialet ingår förutom föreläsarnas bilder samt de allmänna avtalsvillkoren även kommentarer till de allmänna avtalsvillkoren. Kommentarerna har tagits fram av den arbetsgrupp som utarbetat avtalsvillkoren och ger ytterligare information om resonemanget vid framtagandet av villkoren samt exempel på tillämpningar.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se