EBR Säkerhetsexpo i maj ställs in

Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det bästa beslutet är att ställa in EBR Säkerhetsexpo trots att deltagarantalet understiger den av regeringen beslutade gränsen på 500 personer. Skälen till beslutet är flera. Många deltagare och föreläsare de senaste veckorna har fått reserestriktioner av sina arbetsgivare. Eftersom det nationella läget kring smittrisk dessutom har förvärrats de senaste dagarna, med en osäker fortsatt utveckling, bedömer vi det som olämpligt att genomföra en icke verksamhetskritisk större konferens i närtid.

Vi kommer inte att fakturera för deltagaravgiften.

För er som bokat hotell via oss så hanterar vi avbokningen. Ni behöver inte kontakta hotellet.

För er som bokat hotell ”på egen hand” och resor, glöm ej att avboka dessa. Energiföretagen ersätter inte dessa omkostnader.

Kontakt

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se