Ur programmet

Publicerat av: Jenny Åkerberg Tattaranno ·

Den 22 maj kl 11.00 öppnar registeringen. EBR Säkerhetsexpo avslutas med lunch den 23 maj kl 12.45.

Senaste insikterna om medicinska konsekvenser och omhändertagande vid elolyckor
Martin Tondel, överläkare, Arbets- och miljömedicin vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala,

Arbetsmiljö vid vägarbertsplatser
Marit Österberg, utvecklingsansvarig för ”Arbete på väg” på Peab

Ljusbågar, händelseenergier och hur man kan skydda sig mot dessa
Christian Kreisel, Tranemo Textil

ENIA är energibranschens system för rapportering av avvikelser i arbetsmiljön
AFA Försäkringar kommer och pratar om olycksstatistik och vilka lärdomar vi kan dra. Varför är det viktigt att rapportera?

Presentation av branschens arbete gällande arbetsmiljö. Vilka utmaningar har branschen i sitt arbetsmiljöarbete?
Kristian Andersson, Health and Safety Coordinator på E.ON Energidistribution

Att möta kompetensbristen elsäkert 
Hur ser problembilden ut, vad kan vi göra åt den och hur möter vi kompetensbehovet med en bibehållen elsäkerhet?
Sammanfattning av statusläget kring kompetensförsörjningsfrågan.
Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige och Mats Ählberg, branschansvarig Sveriges Elkraftentreprenörer

Tillbaka till bokningsidan.

 

Kontakt vid frågor om programmet

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se