Elnätsekonomi

Elnätsbranschen står inför stora utmaningar, med behov av ökad elnätskapacitet, ett flexiblare elnät och samtidigt tuffare regleringar, finns det många som behöver ökade kunskaper i elnätsekonomi. Energiföretagen Sverige i samarbete med Bild & Runsten har därför tagit fram utbildningsprogrammet Elnätsekonomi. Aktuella datum och anmälan, www.elnätsekonomi.se

Se aktuella datum och anmäl dig direkt på elätsekonomi.se

Målgrupp

Utbildningsprogrammet i Elnätsekonomi riktar sig till en bred grupp av medarbetare inom olika funktioner och på olika nivåer i elnätsbranschen. Detta eftersom kunskaperna är värdefulla för alla som har nytta av att bättre förstå hur olika beslut egentligen påverkar det ekonomiska utfallet och hur det ekonomiska utfallet egentligen ska utvärderas.

Hur genomförs utbildningen?

Elnätsekonomi omfattar totalt sex dagars utbildning utspritt över två månader. Den längre processen ger dig som deltagare värdefull tid för ditt eget lärande. Den gör också att du kan implementera dina nya kunskaper i din egen verksamhet medan utbildningen pågår. Utbildningsledare för Elnätsekonomi är Erik Alenius och Mikael Runsten, båda elnätsekonomiexperter och mycket uppskattade lärare med lång erfarenhet av olika rådgivnings- och utbildningsuppdrag i elnätsbranschen.

För att värna om klimatet, företagens resekostnader och din egen dyrbara restid genomförs stora delar av utbildningen utan fysiska träffar. Majoriteten av utbildningens workshops genomförs istället online där du deltar hemifrån med hjälp av en dator med kamera och mikrofon. Under de tio år som vi på Bild & Runsten Financial Learning har utvecklat den här pedagogiska teknologin har vi blivit världsledande på att facilitera höginteraktiv ekonomiutbildning online från vår specialbyggda studio. Våra deltagare blir ofta glatt överraskade över hur bra och effektivt det fungerar.

Den två månader långa utbildningsprocessen i Elnätsekonomi är uppdelad i nio delar. De första sex delarna består av en serie workshops online, där varje tillfälle hanterar en specifik fråga under en halv dag. Om du får förhinder att medverka vid något tillfälle kan du ta igen det med hjälp av videoinspelningar på utbildningens hemsida.

I del sju av utbildningen studerar du innehållet och gör ett webbaserat test för att certifiera dina nya kunskaper. I del åtta arbetar ni gruppvis för att implementera de nya kunskaperna i era egna verksamheter. Den avslutande nionde delen utgörs av en workshop i Stockholm där vi under två dagar arbetar fram slutsatser för hur vi kan driva elnät mer effektivt och hållbart.

Se aktuella datum och anmäl dig direkt på elätsekonomi.se

Kontakter