Elnätsekonomi

Energiföretagen Sverige har i samarbete med Erik Alenius och Mikael Runsten tagit fram utbildningen Elnätsekonomi. Besök elnätsekonomi.se för mer information, aktuella datum och anmälan.

Se aktuella datum och anmäl dig direkt på elätsekonomi.se

Utbildningen Elnätsekonomi

  • Lär dig konkreta ekonomiska verktyg för att driva elnät mer effektivt och hållbart
  • Genomförande av förbättringsprojekt i den egna verksamheten

  • Certifieringsdiplom efter godkänt kunskapsresultat

  • Unik pedagogisk process under två månader för maximalt lärande

  • Åtta höginteraktiva halvdagar med de bästa lärarna i ämnet

  • Det mest relevanta, skräddarsydda och aktuella innehållet

  • Socialt och nätverksbyggande lärande utan kostnader för resor och logi

  • 9 av 10 deltagare ger utbildningen Elnätsekonomi högsta betyg och rekommenderar den starkt till andra i elnätsbranschen

Se aktuella datum och anmäl dig direkt på elätsekonomi.se