Fjärrvärme Grund

Grundutbildning för dig som arbetar med fjärrvärme, är helt ny i branschen eller har ringa erfarenhet från densamma och behöver grundläggande kunskaper inom fjärrvärmens olika delar. Lämpar sig även för dig som arbetar inom administration, kommunikation och försäljning.

grundutbildning över hur fjärrvärmen håller ihop

Fjärrvärme Grund är en grundutbildning i hur fjärrvärmen håller ihop. Du får bra kunskap och förståelse för hur fjärrvärmesystemen är uppbyggda och vilka faktorer som påverkar helheten av fjärrvärmeleveransen.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se