Upphandling enligt LUF och LUFS - Grund

Vad innebär upphandling enligt LUF och LUFS? Säkerställ dina kunskaper genom vår utbildning. Vi kommer göra en översiktlig genomgång av de olika lagarna.

luf, lufs, juridik
Foto: Mostphotos

Företag verksamma inom energisektorn omfattas som regel av upphandlingsbestämmelserna i LUF och LUFS. Dessa bestämmelser är komplexa, och innebär ofta att den ansvariga upphandlaren ställs inför en rad olika juridiska frågeställningar som måste hanteras för att upphandlingen ska kunna genomföras i enlighet med lagstiftningens bestämmelser. Bestämmelserna ändras dessutom ofta, och behovet av att fortlöpande hålla sig uppdaterad är därför stort.

För att ge deltagarna en grundläggande förståelse för lagarna och deras olika bestämmelser kommer utbildningen att ge en helhetsbild av de olika lagarna och vad som skiljer dem åt. Särskilt fokus kommer att riktas mot när det är möjligt att upphandla enligt LUFS, och vad som skiljer den lagen från upphandling enligt LUF.

Utbildningen kommer att varva teoretiska inslag med praktiska exempel och praktikfall i syfte att skapa en mer konkret bild.

Utbildningen riktar sig till dig som 

  • arbetar med upphandling och inköp i rollen som upphandlare/inköpare,
  • jurister, och
  • dig som har ett behov av att uppdatera dina kunskaper om upphandlingslagstiftningen.

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Hör Kristian Pedersen berätta om utbildningen.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Kontakt

Katrina Hjelm

Katrina Hjelm

Projektkoordinator
Telefon: 010 171 71 31
E-post: katrina.hjelm@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se