Regionmöte gemensamt Mitt och Nord

Blicka in i framtiden på höstens regionmöte! 

Höstens regionmöte med val är en resa in i framtiden. Häng med på allt från kortare resor som EU-valet sex månader bort till resor tjugo år in i framtiden för att uppleva klimatomställningen 2045. Flera energiföretag i regionen tar även med oss på en resa till sina städer och låter oss inspireras av deras lyckade projekt. 

Se in i framtiden med hjälp av Energiföretagen Sveriges experter och flera kunniga medarbetare från energiföretag i din region. Här får du senaste nytt om aktuella energifrågor och koll på nya trender. Mötet inleds likt varje höst med ett val för att utse vilka som ska bevaka regionens intressen i föreningens arbete det kommande året. 

Highlights från programmet 

 • Allt du behöver veta om EU-valet 2024
  EU påverkar energibranschen i hög utsträckning. Vi reser knappt ett år in i framtiden till juni 2024 då det är dags för EU-val. Vilka frågor blir viktiga nästa mandatperiod? Och vilka är Energiföretagens viktigaste frågor?
 • Hur attraherar vi framtidens kompetens?
  Vi behöver inte resa särskilt långt in i framtiden för att kompetensbristen ska vara ett faktum. Hur bör energibranschen arbeta annorlunda med utbildningsväsendet, rekrytering och med att skapa attraktion?  
 • Utmaningar och möjligheter med klimatomställningen.
  Om drygt tjugo år ska Sverige vara fossilfritt och energisektorn är en av de stora möjliggörarna för omställningen. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? 
 • Framtiden för sol, vind och vätgas
  För att öka energiproduktionen på kort sikt behöver vi utöka sol- och vindparkerna och möjliggöra vätgasproduktion. Hur skapas bättre förutsättningar för produktion och anslutning? 

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Om regionmötet
Regionmötena äger rum två gånger om året; på våren och på hösten. Mötet är perfekt för dig som är vd, chef eller medarbetare på ett av våra medlemsföretag och som vill få trendspaningar och inspiration på energiområdet samt viktig information inom aktuella ämnen. 

Utöver programinnehållet får du också tillgång till värdefullt nätverkande med kollegor och möjlighet att delta i diskussioner och kunskapsdelning med andra deltagare. 

Ingår jag i målgruppen? 
Om du jobbar på ett av Energiföretagen Sveriges ordinarie medlemsföretag är svaret ja. Regionmötet är öppet för personer som arbetar på olika nivåer i Energiföretagen Sveriges medlemsföretag, inklusive styrelseledamöter.  

Datum för höstens regionmöten i samtliga regioner

 • Region Syd: 25–26 oktober i Oskarshamn
 • Region Väst: 18–19 oktober i Borås 

Kontakter

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se

Mats Andersson

Mats Andersson

Regionchef Nord
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0910-76 14 80
E-post: mats.andersson@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se