Skadestånd på elmarknaden

Utbildningen Skadestånd på elmarknaden ger dig som arbetar med dessa frågor aktuell kunskap kring ansvar, regler och informationskrav.

utbildning för dig som arbetar med skadestånd i energibranschen

Utbildningen fokuserar på elmarknadens skadeståndsregler, samt vikten av att rätt underlag för skadeståndsbedömning finns tillgänglig. Punkter som; grunder för skadestånd, produktansvar och skador som uppkommer genom inverkan av el och vid elavbrott, lägger en god kunskapsgrund för dig som antingen arbetar direkt med frågorna på elnätsföretaget eller har ett behov av en övergripande genomgång av ämnet.

Vikten av rätt information och att underlag finns tillgängligt för en korrekt bedömning av skadan är en återkommande punkt. Vi går igenom hur du sköter detta, samt olika handläggningsrutiner genom processen. Med utbildningens föreläsningar och rapporten ”Skadestånd på elmarknaden”, är du väl förberedd att klara dina arbetsuppgifter i praktiken.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se