Styrelseutbildning

Som styrelseledamot har du en viktig roll i företaget och Styrelseutbildning ger värdefull kunskap och kompetens! Utbildningen som är utvecklad efter energiföretagets specifika behov ger en god inblick i styrelsearbetets processer och ansvarsområden, och hur din insats kan bidra på bästa sätt.

styrelseutbildning anpassad för energibranschen

OBS! Utbildningen genomförs digitalt via Zoom.

Ett professionellt och väl fungerande styrelsearbete får en alltmer central betydelse, inte minst för kommunalt ägda energiföretag eller medlemsägda ekonomiska föreningar. Det här är den perfekta utbildningen för dig som sitter i en styrelse och vill fördjupa din kunskap, eller för dig som står inför att bli styrelseledamot. Genom en mix av föreläsning och gruppdiskussioner får du en praktiskt orienterad utbildning, vilket gör ditt uppdrag mer meningsfullt både för dig själv och för ditt företag/förening.

Utbildningen är skräddarsydd specifikt för energiföretag och har utvecklats i samarbete med energibranschen.

Vilket är styrelsens, och ditt personliga, ansvar? Hur ser arbetsformer och åtaganden ut? Hur är rollfördelningen mellan ägare, styrelse och företagsledning? Det här är exempel på frågeställningar som diskuteras under utbildningen.

Vi kommer gärna till er och genomför en intern utbildning, utformad för att passa just ert styrelsearbete. Kontakta projektledare Susan Öhrbom, susan.ohrbom@energiforetagen.se om du vill veta mer eller om du vill ha en offert.

Välj själv hur du vill utbilda din styrelse!
• Beställ offert på en intern utbildning på ditt företag.
• Beställ offert på en utbildning tillsammans med ett eller flera andra bolag.


Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se