Vässa ditt hållbarhetsarbete - digital utbildning

EJ ÖPPEN FÖR ANMÄLAN|Utbildningen Vässa ditt hållbarhetsarbete ger dig insikt och förståelse om varför och hur ni kan utveckla ert strategiska hållbarhetsarbete i verksamheten/organisationen.

hållbarhet, miljö,  TCFD, kommunikation
Foto: photosforyou / Pixabay

OBS! Genomförs digitalt i Zoom:Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken "När och var" nedan.

Målet med utbildningen

Det händer otroligt mycket på hållbarhetsområdet både på EU-nivå och i Sverige vad gäller krav och legala ramverk. Vi ser också ser ökade krav och förväntningar från alltfler av företagens intressenter. Denna utbildning uppdaterar dig med kunskap om allt detta, och ger dig koll och verktyg kring vad ni som företag behöver leva upp till och leverera framgent.

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över 14 dagar.
Först en introduktion på 30 min där deltagarna också får tillgång till inspelade filmer med kunskapsbyggande seminarier/lektioner.
Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna få uppgifter att lösa. Beräknad tid för eget arbete: cirka 5 timmar som man planerar in själv.
Mer information under flikarna "Fördjupad information" samt "Program" nedan.

Utbildningen hålls av Malin Thorsen, Bright Planet AB och Anna Carendi, Hållbarhetskonsult, Diya Consulting AB

 

 

Kontakt

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se