Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Redovisnings- och skattedagarna

Konferens

Huvudinnehåll

Redovisnings- och skattedagarna, konferensen för dig som är redovisnings- och ekonomiansvarig i elproduktions-, elnäts-, elhandels- och/eller fjärrvärmeföretag.

Programmet varierar från år till år, beroende på vilka frågor som är mest angelägna i branschen sett ur ett redovisnings- och skatteperspektiv. Konferensen pågår under två dagar med middag och övernattning.

Genomförs 26-27 november 2019 i Stockholm/Solna.

#redovisning19

Kontakt

Martina Hultqvist

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 16
E-post: martina.hultqvist@energiforetagen.se

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se