EBR Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:21.1

Publicerad:

EBR Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41. Komplett handbok för kabelförläggning.

Föreliggande EBR-publikation KJ 41:21 ersätter tidigare utgåvor av KJ 41 och KJ 41.1 som behandlar förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning upp till 145 kV. Fokus i publikationen ligger på spänningsområdet upp till 24 kV. Förläggningsfall för 36 kV-kabel likställs med förläggning för 24 kV.

Publikationen har baserats på SEK handbok 429, Kabelförläggning i mark, och har kompletterats med innehåll från KJ 41.1:08.

KJ41 har reviderats med avseende på felaktigheter, viss korrigering och förtydligande. Ny version kommer att heta KJ41:21.1

Format: pdf eller tryckt format, 2023
Sidor: 160

EBR-nummer: KJ41:21.1

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.