Röj hinder för vattenkraftsproduktion

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Vattenkraften är ett betydelsefullt kraftslag, både idag och i framtidens energisystem. Dess förmåga att vara flexibel i sin produktion tillsammans med leverans av stödtjänster blir särskilt viktig när andelen väderberoende kraft ökar. För att nå klimatmålen med bland annat en ökad elektrifiering inom industrin och fordonssektorn krävs ett förutsägbart och ändamålsenligt regelverk och tillämpning av densamma för vattenkraften. Det ska uppfylla framtidens krav på leverans- och driftsäkerhet, flexibilitet, miljö och säkerhet.

Tidslinje%20för%20hinderröjning%20vattenkraftsproduktionTidslinjen för att röja hinder för vattenkraftsproduktionen lyfter fram att regeringen i närtid behöver ta beslut om att införa Vattenförvaltnings­utredningens förslag i lagstiftningen. Den behöver också säkerställa att berörda myndigheter genomför den nationella planen på det sätt regeringen har beslutat och följa upp detta.

För att säkra att utvecklingen går åt rätt håll bör regering och riksdag besluta om kontrollstationer vart femte år, med start år 2023. Det är också viktigt att det svenska perspektivet på energisystemet förs fram av företrädare för svenska staten inom EU. De många inblandade myndigheterna behöver säkra att den nationella planen för vattenkraften genomförs effektivt. Det betyder bland annat en strävan efter att förenkla regelverk och processer och att utveckla metoder för att förutse och värdera miljönyttan i relation till regler och beredskapsförmågan hos vattenkraften.

Titta närmare på tidslinjen för hinderröjning vattenkraftsproduktion. (pdf)
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Här kan du fördjupa dig i tidslinjens innehåll. (pdf)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se