Elektrifiering av transportsektorn

Publicerat av: Annika Johannesson ·

En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp kommer från transportsektorn. Därför har flyget, sjöfarten och vägtransporter tagit fram ambitiösa färdplaner som visar hur de kan ställa om till fossilfrihet, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanerna visar att elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna. Nu måste förutsättningarna för att klara detta komma på plats, och det är bråttom om vi ska nå målen. Det visar den tidslinje för elektrifiering av transportsektorn, som Energiföretagen Sverige har tagit fram i nära samverkan med aktörer i transportsektorn.

Enligt färdplanerna som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige kan vägtransporter, sjöfart och flyg ställa om till fossilfrihet fossilfritt senast år 2045. Redan om 10 år ska utsläppen från väg- och sjötransport ha minskat med 70 procent enligt de nationella målen. 

– Det låter nästan som en omöjlig uppgift men med rätt förutsättningar är det faktiskt möjligt, säger Anna Regnstrand, projektledare för Färdplan Energi på Energiföretagen Sverige.

Tillgången till fossilfri el är en förutsättning för omställningen av hela transportsektorn. Dels behövs el för laddning av batterier, dels för vätgasproduktion som kräver mycket el. Även produktion av biobränslen behöver fossilfri el. Förutom att det behöver finnas fossilfri elproduktion i tillräcklig omfattning måste vi kunna lita på att elen når fram till laddstolpen eller vätgasanläggningen, för att investeringarna ska ske. Det kräver omgående satsningar på elnäten, både i form av utbyggnad och effektiv användning av befintliga nät, bland annat genom ökad flexibilitet.

Det finns ett antal andra åtgärder som måste till, vilka du kan läsa mer om i pdf:en nedan.

Titta närmare på tidslinje Elektrifiering av transportsektorn. (pdf).
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Läs mer om förslagen i fördjupningen av tidslinjen för elektrifiering av transportsektorn. (pdf)

Läs även den debattartikel som Energiföretagen har undertecknat tillsammans med företrädare från transportsektorn och Fossilfritt Sverige.

Se vår korta film om tidslinjen:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Senior politisk rådgivare och ansvarig för EU-frågor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se