Kortare och effektivare tillståndsprocesser för investeringar i omställningen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Elektrifiering av transportsektorn och industrin är en förutsättning för att klimatmålen ska nås i tid. Ett stort hinder på vägen är långa tillståndsprocesser för investeringarna i omställningen. För att investeringarna ska kunna göras måste tillståndsprocesserna kortas rejält. Energiföretagen Sverige uppmanar regeringen att omgående vidta ett antal viktiga åtgärder.

För att energibranschen ska kunna vara den motor som krävs i omställningen behövs flera regeländringar för att tillståndsprocesserna ska bli kortare. En av de viktigaste åtgärderna är effektiva tillståndsprocesser och regler för markåtkomst. Idag kan tillståndsprocessen ta upp till 10 år, vilket är ohållbart.

Som framgår av tidslinjen, som tagits fram i samverkan med många olika aktörer, finns det inte ett enkelt alexanderhugg som kan lösa problemen. Det handlar istället om att genomföra många ändringar som tillsammans kan leda till effektivare tillståndsprocesser.  

– Det krävs många åtgärder för att tillståndsprocesserna ska bli effektiva och inte sätta hinder i vägen för omställningen från fossila bränslen till fossilfri el, i framför allt industrin och transportsektorn. I nätkoncessionsutredningens betänkande, Moderna tillståndsprocesser, finns flera bra förslag. Att genomföra dem är ett viktigt steg på vägen. Det räcker dock inte, utan fler åtgärder behövs för att effektivisera prövningarna. Regeringen måste utvärdera om processen kring nätkoncessionsprövning kan effektiviseras ytterligare, både gällande prövande myndighet och prövningens omfattning, säger Ingela Lindqvist, jurist på Energiföretagen Sverige.

I tidslinjen lyfts ett antal andra förslag, bland annat att regeringen ska införa ett tydligt slutdatum för överklagan av koncessionstillstånd, enligt förslaget till ny Elmarknadslag (Ds 2017:44, s. 158 ff). Uppdragen till Energimarknadsinspektionen, Ei, och Länsstyrelserna behöver förtydligas, bland annat att de ska väga in elsystemperspektivet i bedömningen vid beslut om kabel-/ luftledning.  Dessa instanser och Lantmäteriet behöver också få ytterligare resurser så att handläggningstiderna kan kortas.

Bland förslagen finns även ett uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten att tillsammans med Folkhälsomyndigheten ta fram vidareutvecklad vägledning rörande magnetfält kopplat till elnät.  Det är återkommande frågeställningar där tydligare besked från vägledande myndighet skulle kunna spara både tid och resurser.

Här kan du kika närmare på tidslinjen för kortare tillståndsprocesser. (pdf)
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Läs mer fördjupningen om förslagen i tidslinjen för kortare och effektivare tillståndsprocesser.  (pdf)

Se film med Patrik Öhlund, vd Node Pole, om vilka förutsättningar elintensiv industri behöver för att klimatmålen ska nås. Det handlar främst om utbyggda elnät, där det framför allt är viktigt med kortare tillståndsprocesser.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se