Reducera utsläpp från plastavfall

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Det är fullt möjligt och nödvändigt att ta bort de återstående koldioxidutsläppen från plastavfall ur fjärrvärmen senast år 2045. Det visar den tidslinje Energiföretagen har tagit fram i samverkan med andra aktörer och medlemsföretag. Med företrädesvis förebyggande åtgärder för att få bort plast ur avfallet och CCS, infångning och lagring av koldioxid från avfallsförbränning för det eventuella plastavfall som återstår, kan Sverige nå nettonollutsläpp.

De sista fossila bränslena i fjärr- och kraftvärmen är snart helt utfasade. Kol och fossil olja har ersatts av biobränslen, restvärme och restavfall. Energiföretagen har nu, i samverkan med andra intressenter och medlemmar, tagit fram en tidslinje som beskriver vilka åtgärder som krävs för att ta bort de återstående koldioxidutsläppen, som kommer från plast i avfall som energiåtervinns, kan tas bort.

– Ingen i vår bransch vill elda plast. Samtidigt är det viktigt att plastavfall som inte går att återvinna, som avfall från vården eller farlig plast som inte bör cirkulera, behandlas på ett miljövänligt sätt. Där har energiåtervinningen en roll. Sedan är det en extra bonus att vi kramar ut energin ur avfallet, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö, hållbarhet och energitillförselfrågor på Energiföretagen Sverige.

Vad krävs då för att få bort plasten?

Regeringen behöver omgående tillsätta tre utredningar. Den första utredningen ska undersöka vad som kan göras förebyggande, i tidigare led, för att minska andelen plast i avfallet och vilka styrmedel som krävs för detta. Alla vinner på att mindre plast används och mer plast återvinns, men vad krävs för att det ska hända? Här bör också Upphandlingsmyndigheten i samarbete med SKR, Sveriges kommuner och regioner, se över kriterier för krav på återvunnen plast vid upphandling.

Nästa utredning behöver se över hur ansvaret för utsläpp från plastavfall – så länge det finns plast kvar – fördelas mellan olika aktörer i plastens värdekedja för att driva utvecklingen i rätt riktning.

Den tredje utredningen ska identifiera möjligheterna till infångning och lagring av koldioxid som uppstår från den plast som eventuellt finns kvar efter att alla andra åtgärder att minska plast har vidtagits, till exempel farlig plast som vi inte vill cirkulera utan vill ta bort ur kretsloppet.

– Vi ska vara tydliga med att CCS från plast är ett sista och kompletterande alternativ som blir aktuellt först när vi har bra produktdesign samt effektiv återvinning och återbruk av plast på plats, säger Raziyeh Khodayari.

Läs mer om förslagen i fördjupningen av tidslinjen för att reducera utsläppen från plastavfall.
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Se även vår korta film om tidslinjen:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se