Fjärrvärmen banar väg för en cirkulär ekonomi

Sverige har något som många andra länder inte har. Vi har välutbyggd och effektiv fjärrvärme som kan ta vara på och cirkulera resurser som annars skulle gå förlorade. Det är cirkulär ekonomi i praktiken.

Fjärrvärme är ett sätt att främja cirkulära kretslopp i samhället och minska förbrukningen av ändliga resurser. Något som alla tjänar på. Fjärrvärmen är en viktig del av den cirkulära ekonomin.

Bränslet består av olika former av rester: rester från skogsavverkning, träavfall från pappers- eller träindustrin, eller avfall från hushåll eller olika verksamheter. 

Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från bland annat lokala industrier, lokaler, butiker eller datahallar. Det är cirkulär ekonomi i praktiken.

Avfallet från enskilda och verksamheter behöver minska och framför allt då den fossila plasten i avfallet. För även om materialåtervinningen har ökat, ökar mängden avfall mer. Det är inte hållbart. För att minska avfallet behöver vi återanvända och materialåtervinna mer. Det som ändå finns kvar efter detta, blir el och värme genom att man återvinner energin ur det med förbränning. Samtidigt tas oönskade ämnen bort ur kretsloppet.

Så gör fjärrvärmen hela samhällen resurs- och energieffektiva. Extra resurseffektivt är det i ett kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme samtidigt eftersom en så stor del av bränslet omvandlas till energi. Så här går det till:

Först blir en del av ångan från förbränningen el som lyser upp samhället, laddar bilar och utvecklar samhället. Det varma vattnet som blir över blandas med ytterligare ånga och förs ut i värmenäten till byggnader i samhället, där det värmer hus och varmvatten.

Se den animerade filmen Cirkulär ekonomi i praktiken, så får du veta mer om hur fjärrvärmen, i samverkan med annan viktig infrastruktur för avfall, biogas och vatten, gör ekonomin mer cirkulär.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Mer fakta om fjärrvärme.