EBR Beredarskola steg 1 EBR Beredare

Här börjar din framtid som beredare! Parallellt med din yrkesutövning kan du genom vårt kompletta utbildningsprogram, vässa din kompetens och bli en kunnig och säker beredare. Starta med EBR Beredarskola steg 1 EBR Beredare.

utbildningspaket för beredare i elnätsbranschen

En framgångsrik beredning avgörs i hur du lyckas i allt från de stora penseldraget till de små, men viktiga detaljerna. För att klara denna utmaning behöver du en god utbildning vid sidan av praktisk erfarenhet. I EBR Beredarskola får du de viktiga teoretiska kunskaperna och användbara metoder för ett effektivt arbetssätt.

OBS! Prisinformation, se Flik "Fördjupad information".

Du som går EBR Beredarskola skaffar dig ett värdefullt nätverk av branschkollegor som du både kommer att ha glädje och nytta av i din vardag. Ni får också möjlighet att träffas varje år på EBR Beredardagar som är en nätverksträff för beredare och konstruktörer anordnad av Energiföretagen Sverige.

Tips!
EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Beställ här.

EBR Kalkyl är ett enkelt verktyg för att kalkylera med de tempotider och kostnader som finns i EBR Lokalnätskatalog KLG1:20. Beställ här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.