EBR Beredarskola steg 2 Certifierad EBR Beredare

Dags att ta nästa steg? Energiföretagen Sveriges EBR Beredarskola steg 2 Certifierad EBR Beredare, tar dig vidare i karriären. Med de fem delkursernas fördjupade kunskaper är du en ytterst kompetent beredare som kan anta framtidens utmaningar.

utbildningspaket för beredare i elnätsbranschen

EBR Beredarskola steg 2 är en direkt fortsättning på EBR Beredarskolan steg 1. Certifieringen som du tilldelas efter steg 2, innebär fullständig kompetens i både jordkabel- och luftledningsnät.

Utbildningarnas innehåll är en väl avvägd mix av teori och praktiska övningar, föreläsningar och grupparbeten varvas så att inlärningen blir spännande och effektiv. Det nätverk av kollegor som du lär känna under utbildningen kommer att vara till nytta och glädje framöver i din karriär.

OBS! Prisinformation, se Flik "Fördjupad information".

Ni får också möjlighet att träffas varje år på EBR Beredardagar som är en nätverksträff för beredare och konstruktörer anordnad av Energiföretagen Sverige.

Tips!
EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Beställ här.

EBR Kalkyl är ett enkelt verktyg för att kalkylera med de tempotider och kostnader som finns i EBR Lokalnätskatalog KLG1:20. Beställ här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.