Gröft design

Gröft design (f.d. Trench design) är ett webbaserat design- och simulerings-verktyg för kabelschakt som möjliggör komplexa beräkningar på ett snabbt och flexibelt sätt. I verktyget designas tvärsnitt av kabelschakt där användaren kan laborera med utformningar, komponenter, belastnings-nivåer, med mera för att utvärdera bland annat temperaturutveckling, magnetfältsgeneration och schaktmassor

För närvarande är produkten under utveckling och beräknas vara tillgänglig i webbshopen i december 2022.

Gröft, efter det norska ordet för dike, design är ett dimensionerings- och simuleringsprogram för kabelschakt som möjliggör att du snabbt och flexibelt kan utvärdera olika designalternativ för kabelschakt utifrån parametrar såsom kabeltyp och kabeldimension, belastning, utrymmesbegränsningar, tempraturutveckling, magnetfältsgeneration m.m.

I verktyget designas tvärsnitt av schaktsektioner där användaren har tillgång till ett komponentbibliotek bestående av olika kabeltyper, rör, betongkanaler och markeringar. Även andra tillgångsslag finns inkluderade, såsom optorör och optokabel, VA, fjärrvärme och fjärrkyla, och självklart är verktyget anpassat enligt EBR.

För en djupare introduktion till verktyget finns en inspelning från demotillfället den 31 maj att tillgå nedan:

Energiföretagen Sverige är svensk utgivare av Gröft design.

Gröft design är ursprungligen utvecklat av EBR:s norska systerorganisation REN AS. Sedan sommaren 2022 finns ett samarbete etablerat mellan REN AS och Energiföretagen Sverige som bland annat syftar till att erbjuda Gröft design till den svenska marknaden. 

För närvarande är produkten under utveckling och beräknas vara tillgänglig i webbshopen under Q4 2022. Vill du veta mer kan du göra en intresseanmälan på denna sida för att få kontinuerliga uppdateringar. EBR kansliet tar tacksamt emot intresseanmälningar från medlemmar som vill medverka i referensgrupper och liknande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:
ebrkontakt@energiforetagen.se (tekniskt innehåll)