Grøft design

Grøft design är ett webbaserat design- och simuleringsverktyg för kabelschakt som möjliggör komplexa beräkningar på ett snabbt och flexibelt sätt. I verktyget designas tvärsnitt av kabelschakt där användaren kan laborera med utformningar, komponenter, belastningsnivåer, med mera för att utvärdera bland annat temperaturutveckling, magnetfältsgeneration och schaktmassor.

Nu kan du som användare se en komplett release log för programmet via denna länk

Grøft, efter det norska ordet för dike, design är ett dimensionerings- och simuleringsprogram för kabelschakt som möjliggör att du snabbt och flexibelt kan utvärdera olika designalternativ för kabelschakt utifrån parametrar såsom kabeltyp och kabeldimension, belastning, utrymmesbegränsningar, temperaturutveckling, magnetfältsgeneration med mera.

I verktyget designas tvärsnitt av schaktsektioner där användaren har tillgång till ett komponentbibliotek bestående av olika kabeltyper, rör, betongkanaler och markeringar. Även andra tillgångsslag finns inkluderade, såsom optorör och optokabel, VA, fjärrvärme och fjärrkyla, och självklart är verktyget anpassat enligt EBR.

Energiföretagen Sverige är svensk utgivare av Grøft design.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:
ebrkontakt@energiforetagen.se (tekniskt innehåll)

Webbinarium inspelat våren 2023

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Hålltider:

  • 00:00 - Introduktion
  • 11:30 - Skapa nytt projekt
  • 14:50 - Delsträcka 1: Högspänningskabel och verifiering mot standard SS 4241416
  • 29:21 - Delsträcka 2: Lågspänningskablar i rör och andra tillgångsslag
  • 40:49 - Rapporter och dokumentation
  • 44:24 - Komponentbiblioteket
  • 48:27 - Prenumeration, kontaktuppgifter & demonstration för ditt företag

Se komplett release log för Grøft design här (uppdateras kontinuerligt)

September 2023
Höstens första uppdatering av Grøft design är lanserad. Verktyget är nu ännu mer flexibelt och innehåller ett antal nya funktioner.

Skärmdump som visar några av de nya funktionernaSkärmdump som visar några av de nya funktionerna

Beräkning av parallellkopplade kablar och kabelkulvertar
En av huvudfunktionerna i den nya versionen av Grøft design är möjligheten att utföra exakta beräkningar av strömfördelningen mellan parallellkopplade kablar. Med den nya funktionen möjliggörs simuleringar för att bestämma hur strömmen fördelas mellan parallellkopplade ledare samt i respektive skärm.

Dessutom introduceras en ny funktion som möjliggör beräkningar av förläggning i kabelkulvertar fyllda med sand eller annan massa.

Förläggning i ojämn terräng och heterogena markförhållanden
I den nya versionen introduceras ett avancerat stöd för kabeldragning i sluttande terräng. Detta är särskilt användbart för projekt som inkluderar förläggning i olika terrängprofiler och i sluttningar. Genom att beakta terrängens form vid beräkningarna kommer verktyget att kunna ge mer exakta råd om var kablar bör placeras, hur de kan fördelas samt ge mer exakta beräkningar på schakt- och igenfyllnadsmassor.

Samtidigt ger den uppdaterade versionen dig möjligheten att hantera heterogena markförhållanden genom möjligheten att definiera olika lager/zoner under marken med varierande termisk ledningsförmåga.

Förbättrad precision och flexibilitet

En annan förbättring i den uppdaterade versionen är justerbar bredd på toppskikten. Detta ger användarna möjlighet att finjustera parametrarna i Grøft Design för mer exakta beräkningar baserade på de specifika egenskaperna hos toppskikten.

Utöver dessa funktioner kommer den uppdaterade versionen också att tillåta användarna att simulera kablar lagda direkt i marken (utan schakt), vilket kan vara aktuellt vid förläggning med hjälp av plöjning eller styrd borrning.

Grøft design är ursprungligen utvecklat av EBR:s norska systerorganisation REN AS. Sedan sommaren 2022 finns ett samarbete etablerat mellan REN AS och Energiföretagen Sverige som bland annat syftar till att erbjuda Grøft design till den svenska marknaden.

Här kan du läsa mer om Grøft design på REN:s hemsida.

 

Via följande länk loggar du in i Grøft design (Obs: kräver prenumeration)

Till inloggningsidan för Grøft design 

Grøft design erbjuds som prenumerationstjänst bestående av en fast, företagsbaserad, kostnad samt en rörlig, användarbaserad, kostnad.

Grundpris företagslicens: 32 000 kr/år
Grundpris användarlicens: 12 700 kr/st/år

Produkten är rabattgrundande, vilket innebär att medlemmar och partners får 20% rabatt på produkten.

För att beställa produkten - klicka "begär offert" på denna sida så återkommer vi.

Inför tecknande av prenumeration bifogas kundavtal med tillhörande villkor. 

Här kan du ladda ner avtalet.

Fråga: Jag har köpt Grøft design, men förstår inte hur jag får tillgång till tjänsten?

Svar: Om du har beställ tjänsten och den enligt avtal har börjat gälla, ska du ha fått ett mail med dina inloggningsuppgifter från vår norska samarbetspartner REN med avsändaradress post@REN.no. Om du inte hittar mailet i din inkorg är det möjligt att det hamnat i skräpposten. Du kan se om du har tillgång till Grøft design via "mina sidor", där ska en länk till den interna sidan för Grøft design finnas tillgänlig.