Grøft design

Grøft design är ett webbaserat design- och simuleringsverktyg för kabelschakt som möjliggör komplexa beräkningar på ett snabbt och flexibelt sätt. I verktyget designas tvärsnitt av kabelschakt där användaren kan laborera med utformningar, komponenter, belastningsnivåer, med mera för att utvärdera bland annat temperaturutveckling, magnetfältsgeneration och schaktmassor.

I september 2023 släpptes en ny version av Gröft design, längre ned på sidan hittar du "Produktuppdateringar'", där du kan läsa mer om de nya funktionerna. 

Grøft, efter det norska ordet för dike, design är ett dimensionerings- och simuleringsprogram för kabelschakt som möjliggör att du snabbt och flexibelt kan utvärdera olika designalternativ för kabelschakt utifrån parametrar såsom kabeltyp och kabeldimension, belastning, utrymmesbegränsningar, temperaturutveckling, magnetfältsgeneration med mera.

I verktyget designas tvärsnitt av schaktsektioner där användaren har tillgång till ett komponentbibliotek bestående av olika kabeltyper, rör, betongkanaler och markeringar. Även andra tillgångsslag finns inkluderade, såsom optorör och optokabel, VA, fjärrvärme och fjärrkyla, och självklart är verktyget anpassat enligt EBR.

Energiföretagen Sverige är svensk utgivare av Grøft design.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:
ebrkontakt@energiforetagen.se (tekniskt innehåll)