EBR Bygg - Byggmetoder vid ombyggnad av 12-24 kV luftledningar - A 301:18

Publicerad:

EBR Bygg - Byggmetoder vid ombyggnad av 12-24 kV luftledningar
- A 301.

De huvudsakliga arbetsmetoder som beskrivs i den här anvisningen är följande:

  • Shuntkabel – en tillfällig kabel som förläggs ovan mark.
  • Sektionering – en förändring av aktuellt driftläge.
  • Reservelverk – ett tillfälligt, mobilt kraftaggregat.
  • AMS – arbete med spänning.

Format: Häfte, 2018
Sidor: 43

EBR-nummer: A 301:18

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.