EBR Mekanisk Dimensionering

EBR Mekanisk Dimensionering, en spännande och lärorik utbildning där du lär dig en av den Certifierade Beredarens viktiga uppgifter – att göra beräkningar på mekaniska krafter. Speciellt viktigt är denna kunskap i de fall där du inte kan använda EBR:s konstruktioner.

dimensionering för elektriska och mekaniska påkänningar

Ledningar ska vara dimensionerade för att klara elektriska och mekaniska påkänningar. I de flesta fall kan du använda EBR:s konstruktioner som standard för sådana beräkningar. Men det finns undantag! Det är då du behöver ha gått den här utbildningen.

Den här utbildningen ger dig förståelsen för när du behöver frångå EBR:s konstruktioner. Då krävs en grundläggande kunskap kring krafters uppkomst och dess fördelning, först då kan du avgöra rimligheten i det som programmet föreslår.

Tips!
EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Beställ här.

EBR Kalkyl är ett enkelt verktyg för att kalkylera med de tempotider och kostnader som finns i EBR Lokalnätskatalog KLG1:20. Beställ här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se