EBR Bygg - Byggnation Optonät - PB601:18

Publicerad:

EBR Bygg - Byggnation Optonät innehåller produktionstider för optoarbeten.

Denna utgåva innehåller produktionstider för optoarbeten så som blåsning av fiber och dukter i slang, skarvning och terminering samt kringarbeten. Produktionstiderna i denna publikation representerar en normal arbetstakt och normal kompetens och förmåga hos personal samt en mix av de metoder och den utrustning som använts under studierna.

Format: Häfte, A4, 2018
Sidor: 12

EBR-nummer: PB601:18

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.