EBR Bygg - Kabelförläggning - PB515:18

Publicerad:

EBR Bygg - Kabelförläggning - PB 515. Denna utgåva har utökats med ny produktionsdata för kabelutdragning med spel och kabelrullar (Metod-C)

Denna utgåva har utökats med ny produktionsdata för kabelutdragning med spel och kabelrullar (Metod-C). Metoden används i schakt där det förekommer många hinder eller där det förelligger nötningsrisk p.g.a kabel riskerar glida mot redan utlagd kabel.

Format: Häfte, 2018
Sidor: 11

EBR-nummer: PB515:18

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.