EBR Bygg - Schakt av kabelgrav och grundläggning av nätstation - PB 508:19

Publicerad:

EBR Bygg - Schakt av kabelgrav och grundläggning av nätstation - PB 508. Denna utgåva har utökats med uppdaterad produktionsdata för schakt med kabel-schaktmaskin och packning samt ny produktionsdataanläggning av nätstationsgrunder typ 1-3. Vid studierna granskades arbetet allsidigt och i varierande miljö.

För att produktionstiderna, som avser arbete med runtomsvängande maskin ≥13ton ska kunna uppnås, förutsätts att det rör sig om större utbyggnadsprojekt med långa sammanhängande schaktsträckor vilket gör det möjligt att ha flera maskiner igång och att schakt, sandning, utdragning, återfyllning samt övriga kringarbeten kan pågå parallellt.

Format: Häfte, 2019
Sidor: 35

EBR-nummer: PB 508:19

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.