EBR Bygg - Etablering och avveckling - PB 104:23

Publicerad:

EBR Bygg - Etablering och avveckling - PB 104, produktionsdata för etablering och avveckling.

Denna utgåva har kompletterats med nya produktionsdata för det mer flexibla arbetssätt som har ersatt fasta arbetslag för luftlednings- och kabelarbeten. Nya produktionsdata har även adderats för arbetsmetod där shuntkabel används. För detaljerad information om arbetsmetoderna som studerats, se publikation ”Byggmetoder vid ombyggnad av 12–24 kV luftledningar”.

Format: PDF eller tryckt format, 2023
Sidor: 18

EBR-nummer: PB 104:23

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.