EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:23

Publicerad:

EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0 till EBR:s kostnadskataloger KLG 1 och KLG 2.

Handboken är avsedd som uppslagsbok i samband med användningen av EBR:s kostnadskataloger. Den kan också användas för information och utbildning om kostnadskatalogerna.

Föreliggande utgåva av Handbok till kostnadskatalogen KLG 0:23, som ersätter tidigare utgåva KLG 0:17, har reviderats med avseende på:

  • förtydligande av vilket arbetsmiljöarbete som ingår i kostnadskatalogens koder
  • uppdatering av exempel för koppling mellan P1 – P12 – P2
  • redaktionella justeringar
  • index under året.

Oktober 2023

Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB

Format: Häfte pch PDF, 2023
Sidor: 30

EBR-nummer: KLG 0:23

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1:24
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2:24
EBR Grunddata KLG 1:24
EBR Grunddata KLG 2:24
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:24
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:24

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.