EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17

Publicerad:

EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0 till EBR:s kostnadskataloger KLG 1 och KLG 2.

Handboken är avsedd som uppslagsbok i samband med användningen av EBR:s kostnadskataloger. Den kan också användas för information och utbildning om kostnadskatalogerna.

Föreliggande utgåva av Handbok till kostnadskatalogen, KLG 0:17, som ersätter tidigare utgåva KLG 0:11 har reviderats.

Bland annat med avseende på:

  • EA (Ekvivalent arbetsmängd), begreppet har lyfts ut ur katalogen då man idag vanligtvis mäter projektens storlek i pengar.
  • Förklaring hur P12 koderna i Lokalnätskatalogen kan användas och deras förhållande till P1 koderna.
  • Hur man tillämpar den nya P1 strukturen i Regionnätskatalogen.
  • Att vissa maskiner skiljer sig mellan Lokalnätskatalogen och Regionnätskatalogen.

Format: Katalog, 2017
Sidor: 32

EBR-nummer: KLG0:17

OBS! EBR kostnadskataloger uppdateras i mars varje år. Kostnader och tider förändras, så se till att alltid uppdatera till senaste version.

EBR Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät - KLG 1
EBR Kostnadskatalog, Regionnät 36-145 kV – KLG 2
EBR Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
EBR Grunddata KLG 1:21
EBR Grunddata KLG 2:21
EBR Frekvensunderlag till KLG 1:21
EBR Frekvensunderlag till KLG 2:21

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.