EMF Elektriska och Magnetiska Fält - HMS 5:09

Publicerad:

Handlingen redovisar var kraftfrekventa fält normalt finns och storleken på dem.

Distribution av elektrisk energi genererar kraftfrekventa fält ofta i människans närhet. Denna handling redovisar var dessa fält normalt finns och storleken på dem.

Format: Häfte, 2009
Sidor: 18

EBR-nummer: HMS5:09

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.