EBR ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar - ESA-VA:21.1

Publicerad:

EBR:s säkerhetsanvisning EBR ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar för arbete i och invid vattenvägar.

EBR ESA Vattenvägar, Vattenkraftens säkerhetsanvisningars syfte är att de ska vara ett hjälpmedel för planering och genomförande av arbeten och åtgärder i och invid vattenvägar, samt på avställd rörlig anläggningsdel, nära rörlig anläggningsdel eller på rörlig anläggningsdel, för att dessa arbeten ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Riskhantering i planering och utförande är en viktig förutsättning för att ett arbete ska utföras på ett säkert sätt. I ESA Vattenvägar tydliggörs vikten av riskhantering.

Anvisningarna är främst avsedda att användas för driftfärdiga anläggningar, vilka
överlämnats till utsedd anläggningsansvarig-vattenväg, men kan i tillämpliga delar även användas för anläggningar under ombyggnad och när nya anläggningar tas i drift.

Format: Häfte, 2021
Sidor: 108

EBR-nummer: ESA-VA:21.1

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.