EBR ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar - ESA-VA:15

Publicerad:

EBR:s säkerhetsanvisning EBR ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar för arbete i och invid vattenvägar.

EBR ESA Vattenvägar, Vattenkraftens säkerhetsanvisningar har tillkommit för att man på ett säkert sätt ska kunna utföra ett arbete eller åtgärder i och invid vattenvägar, samt på avställd rörlig anläggningsdel, nära rörlig anläggningsdel eller på rörlig anläggningsdel. Alla som deltar i arbete ska medverka för åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

En omarbetning och revidering har gjorts för att harmonisera med EBR ESA -14. Omarbetningen innebär bland annat en del förändrade och tillkommande funktioner samt ett ökat fokus på riskhantering samt inarbetning av de nya begrepp som etablerats i EBR ESA -14. Publikationen har strukturerats om för att bättre möta branschens önskemål.

I anvisningen är arbetsmetoderna Arbete i och invid vattenvägar, Arbete på avställd rörlig anläggningsdel, Arbete nära rörlig anläggningsdel samt Arbete på rörlig anläggningsdel beskrivna.

Format: Häfte, 2015
Sidor: 84

EBR-nummer: ESA-VA:15

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.