RIDAS - prenumeration

Publicerad:

RIDAS - Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. Få tillgång till senaste utgåvan av rapporter, anvisningar och rekommendationer i digitalt format i syfte att stödja företagens dammsäkerhetsarbete. I tjänsten ingår även GruvRIDAS – gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet. 

En prenumeration/licens är personlig och får endast användas av licenstagaren. Prisuppgifter och villkor finns här.

Beskrivning:
Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet - RIDAS - är en elektronisk tjänst som innehåller rapporter, anvisningar och rekommendationer i syfte att stödja företagens dammsäkerhetsarbete. Målgruppen är alla som arbetar med dammsäkerhet inom kraft- eller gruvindustrin. Genom e-tjänsten säkerställes att användaren alltid har tillgång till senaste utgåvor och gjorda uppdateringar. 

Den senaste utgåvan – RIDAS 2019 – slutför den genomgripande revidering som påbörjades genom RIDAS 2016. Några kapitel har tillkommit, spårbarheten mot underliggande lagkrav har ökats och hänvisning till relevanta standarder görs i högre utsträckning. Flera tillämpningsvägledningar har också reviderats och arbetet med resterande fortsätter under 2019 och även framgent.

Beställ prenumeration/licens:
Du beställer din prenumeration/licens genom att klicka på "Lägg i varukorgen". Genomfört köp innebär att du har godkänt villkoren. 

Redaktör för RIDAS är Johan Bladh, Energiföretagen Sverige.