EBR ESA Waterways - Hydropower Safety Directions - ESA-VAE:17

Publicerad:

EBR ESA Waterways - Hydropower Safety Directions.

According to the Work Environment Act, the employer must take all necessary measures to prevent workers from being exposed to ill-health or accidents.

The proprietor must establish instructions to prevent damage if the nature of the installation or the operation so demands.

The employer must issue instructions so that the work can be performed safely. EBR ESA Waterways - Hydropower Safety Directions is an example of such instructions.

 

Please note that this document is a translation of the original Swedish version. In the event of discrepancies between the original Swedish version and this translation, the original Swedish version shall prevail.

The content of this publication, including but not limited to texts, images and the trademarks EBR, ESA, EBR-e and ESA Q, is protected by intellectual property laws and may only be used in accordance with such applicable laws.
___________________________________________________________________________________

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Innehavaren ska fastställa anvisningar för att förebygga skada om anläggningens beskaffenhet eller skötsel så kräver det. Arbetsgivaren ska utfärda anvisningar så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Syftet med anvisningarna är att de ska vara ett hjälpmedel för planering och genomförande av arbeten och driftåtgärder i och invid vattenvägar eller på eller invid rörliga anläggningsdelar, för att dessa arbeten skall utföras på ett säkert sätt.

Format: Booklet and PDF, 2017
Sidor: 100

EBR-number: ESA-VAE:17

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.