EBR Impregnerade trästolpar - IN 063:17

Publicerad:

EBR Impregnerade trästolpar - IN 063.

Inom energibolagens nätverksamhet är impregnerade ledningsstolpar en uppmärksammad miljöaspekt. EBR har tagit fram riktlinjer för hantering av ledningsstolpar.

Denna handling belyser områden såsom impregneringsmedel, lagring, återanvändning, överlåtelseförsäljning, kassation, med flera.

Denna nya Informationshandling ”Impregnerade trästolpar” IN 063 ersätter tidigare version av IN 063 Impregnerade trästolpar från 2005.

Format: Häfte, 2017.
Sidor: 36

EBR-nummer: IN063:17

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.