EBR Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättring - IN 071:18

Publicerad:

EBR Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättring - IN 071. Arbetsgivaren ska ha kännedom om lagar, regler, anvisningar och risker som förekommer vid stolparbeten. På samma sätt ska arbetstagaren ha kompetens så att denna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

Denna handling ska fungera som ett stöd för arbetsgivaren och arbetstagare i att identifiera risker vid stolparbete och ge förslag på hur risker kan hanteras.

Handlingen ska också vara ett stöd vid val av fallskyddsutrustning, underhåll av utrustning, val av utrustning och av räddningsmetod för nedtagning av nödställd, samt upprättande av räddningsplan för omedelbar undsättning av skadad eller hjälpbehövande

IN071:18 ersätter IN058:08 Nedtagning av nödställd.

EBR-nummer: IN071:18

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.