EBR Motorsågskörkort - HMS 8:12

Publicerad:

EBR Motorsågskörkort - HMS 8. Branschens linjemontörer ska klara av situationer som är de värsta tänkbara.

Träd som ligger som ”plockepinn” på ledningen under sämsta tänkbara vädersituationer samt dålig sikt.

Under arbete med en motorsåg krävs ideligen riskhantering. Med riskhantering menas:

  1. Hitta risker 
  2. Bedöm risker
  3. Åtgärda risker

Det är omöjligt att göra en riskhantering om man inte har en gedigen utbildning i hantering av motorsåg samt kunskap om träd vid olika situationer och vilka arbetsmetoder man ska använda.

Det är också helt grundläggande för en linjemontörs säkerhet vid trädfällning att man vet sina egna begränsningar och hur situationen kan lösas på alternativt sätt.

Format: Häfte, 2012
Sidor: 14

EBR-nummer: HMS8:12

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.