EBR Grund

Nyanställd i ett elnätsföretag? Gör rätt från början – gå EBR Grund som ger dig nödvändiga grundkunskaper om hur ett elnät fungerar och vad EBR-systemet innebär.


 underhåll och byggnation av elnät som distributionselektriker

Ska du jobba med planering, beredning eller som distributionselektriker? Bra, då är den här utbildningen skapad för dig! Tre dagar som ger ovärderlig och en kunskapsgrund som gör att du snabbt kommer in i dina arbetsuppgifter och blir en värdefull medarbetare.

Efter utbildningen vet du hur ett elnät fungerar, vad EBR-systemet innebär och hur det är uppbyggt. Du har helt enkelt fyllt på verktygslådan och är redo att möta vardagens utmaningar!

Tips!
EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Beställ här.

EBR Kalkyl är ett enkelt verktyg för att kalkylera med de tempotider och kostnader som finns i EBR Lokalnätskatalog KLG1:20. Beställ här.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se