EBR Selar/bälten - IN 061:04

Publicerad:

EBR Riskhantering i arbetsmiljö - HMS-U 22 ger god handledning vid val av sele.

Det finns flera positiva effekter av att använda sele istället för bälte. Man får en bättre arbetsergonomi vid stolparbete samt ges möjlighet till vidareutveckling av arbetsmetoder.

EBR har samlat erfarenhet, gjort tester samt sorterat fram aktuella anvisningar och standards.

Format: Häfte, 2004
Sidor: 8

EBR-nummer: IN061:04

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.