EBR Strömledning i trästolpe för högspänning vid brist på isolation - IN 069:16

Publicerad:

EBR Strömledning i trästolpe för högspänning vid brist på isolation - IN 069.

För att öka medvetenheten om problematiken med strömledning i trästolpar har ett Energiforskprojekt genomförts.

Projektet syftade till att undersöka under vilka förhållanden en trästolpe leder ström.

EBR har utifrån denna rapport skapat en publikation som informerar om egenskaper och eventuella problem med impregnerade stolpar samt att öka medvetenheten om att arbeta på rätt sätt vid arbete i trästolpar.

Format: Häfte, 2016
Sidor: 20

EBR-nummer: IN069:16

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.