EBR Cable laying max 145 kV

Publicerad:

EBR Cable laying max 145 kV - KJ 41:15

This EBR publication KJ 41:15 replaces previous editions of KJ 41 and KJ 25 concerning laying configurations for underground cables with a maximum rated voltage of 24 or 145 kV and also joints and terminations for the same voltages. The publication is based on SEK Handbook 429, Underground installation of cables, and is supplemented with joints and terminations from KJ 25.

The publication is designed to be a handbook for cable laying and covers configurations for the laying of power cables and colocation of power cables, telecommunication cables, optical cables, external cables and internal cables. Internal cables are aerial cables, TV cables and power cables in forecourts/private land, not belonging to a grid owner or telecom company. External cables are the same cables in other places.

De engelska publikationerna harmoniserar till fullo med den svenska förlagan.

Pages: 105

EBR-no: KJ41:15

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.