EBR Brandskydd för kabel- och stationsanläggningar - IN 044:05

Publicerad:

EBR Brandskydd för kabel- och stationsanläggningar.

Brand i elkablar och utrustning är oftast förödande för samhälle och verksamhet. Utformning av brandskydd för kablar, lokaler och övrig utrustning är därför av allra största vikt. Rapporten vänder sig i första hand till personal som planerar, besiktigar och underhåller denna typ av anläggningar.

Format: Häfte, 2005
Sidor: 26

EBR-nummer: IN044:05

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.