EBR Fördelningsstationer KJ 58:18

Publicerad:

EBR Fördelningsstationer KJ 58. Vägledning vid planering och upphandling av fördelningsstationer.

EBR presenterar med denna handling en vägledning som syftar till att vara ett tekniskt stöd vid planering och byggnation av fördelningsstationer med normal spänningsnivå 10-130 kV.

Fördelningsstationerna har i hög grad alltid varit företagsanpassade. Utvecklingen har dock inneburit att apparater och tillverkning standardiserats vilket medfört större förutsättningar för enhetliga branschrekommendationer för konstruktioner och anläggande.

Format: Häfte, 2018
Sidor: 67 sidor

EBR-nummer: KJ58:18

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.