EBR Funktionskontroll - U 601.5:07

Publicerad:

EBR Funktionskontroll - U 601.5. Rapporten beskriver begreppet funktionskontroll.

Funktionskontroll är en undersökning för att bestämma om en enhet uppfyller ställda krav beträffande funktion och för att avgöra tillståndet i förhållande till givna gränsvärden. Vid funktionskontroll utförs normalt även begränsade erfarenhetsbaserade åtgärder av översynskaraktär. Demontage av vissa delar kan krävas.

Format: Häfte, 2007
Sidor: 3

EBR-nummer: U601.5:07

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.