EBR Idrifttagningskontroll - U 303C:21

Publicerad:

 

 

Denna EBR-anvisning behandlar den i föreskrifterna beskrivna kontrollen av starkströmsinstallation innan den tas i bruk, samt kvalitetsmässiga branschrekommendationer. Kontrollen har som syfte att säkerställa att elinstallationsarbetet är föreskriftsenligt utfört. Ansvarig för detta är elinstallationsföretaget som spänningssätter och tar den nya eller ombyggda installationen i bruk.

Skriften är tänkt att i sitt upplägg passa alla typer av organisationer. Alla delar av idrifttagningskontrollen ska utföras, oavsett om man driver hela projektet i egen regi eller köper delar eller hela projekt från entreprenadföretag.

Format: pdf eller i tryckt format
Sidor: 74

EBR-nummer: U303C:21

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.