EBR Kontrollutrustning och reläskydd - U 603.11:09

Publicerad:

EBR Kontrollutrustning och reläskydd - U 603.11. Rekommendationer för våra vanligaste reläer/skydd.

Denna anvisning är i första hand rekommendationer för våra vanligaste reläer och skydd. Den omfattar både mekaniska, elektroniska och numeriska reläer/skydd men omfattar också övrig kontrollutrustning och centralt placerade heldatoriserade  skydds- och kontrollanläggningar. Anvisningen är ett komplement till tillverkarnas skötselinstruktioner.

U 603.11 Kontrollutrustning och reläskydd ersätter tidigare utgivna anvisningen U 527, Reläskydd och övrig kontrollutrustning och ingår i serien underhåll stationer U 600.

Format: Häfte, 2009
Sidor: 4

EBR-nummer: U603.11:09

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.