EBR Märkning av anläggningsdelar - K 35:18

Publicerad:

EBR Märkning av anläggningsdelar - K 35. Vägledning hur anläggningar kan skyltas.

För att undvika förväxling vid arbeten på anläggningsdelar vill EBR med denna rapport ge en vägledning hur anläggningar kan skyltas. Eftersom arbeten utförs av personal som ambulerar runt på olika platser i Sverige, strävar EBR efter att skyltningen ska vara så enhetlig som möjligt.

Denna anvisning är även tillämpbar för spänningar upp till 36 kV uppsamlingsnät för vindkraft.


Format: Häfte, 2018
Sidor: 35

EBR-nummer: K 35:18

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.