EBR Markundersökning med georadar - IN 065:09

Publicerad:

EBR Markundersökning med georadar - Detta informationsdokument ska ses som ett komplement till IN 043 och utgöra ett underlag till ställningstagande för användning.

Under 2008 har det gjorts en undersökning av georadarns teknikutveckling sedan 1995 när det gäller utrustning och metoder samt vilka möjligheter detta medför. Dokumentet utgör ett underlag till ställningstagande för användning.

Här hittar du IN043.

Format: Häfte, 2009
Sidor: 8

EBR-nummer: IN065:09

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.