EBR Mättransformatorer - U 603.7:07

Publicerad:

EBR Anvisningarna avser ström- och spänningstransformatorer.

Olika grundkonstruktioner förekommer, bland annat:

- gjuthartsisolerade mättransformatorer ofta för mellanspänning, utan olja eller gas
- oljeisolerade mättransformatorer ofta för högre spänningar
- SF6-isolerade fristående mättransformatorer
- mättransformatorer ingående i kapslade gasisolerade ställverk

Format: Häfte, 2007
Sidor: 4

EBR-nummer: U603.7:07

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.