EBR Projektleveranser/upphandling - K 9.0:00

Publicerad:

EBR Projektleveranser/upphandling - K 9.0. Hjälpmedel vid upprättande av upphandlingsavtal.

Detta häfte innehåller information riktad mot inköpsrutiner, projektleveranser samt hantering av egna förråd och är ett hjälpmedel vid upprättande av upphandlingsavtal.

Format: Häfte, 2000
Sidor: 20

EBR-nummer: K9.0:00

 

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.